al-nuur-1


 

Al Adabul Mufrad/Sheikh Saalax

01  Casharka 1aad  Halkaan Ka Dhageyso
02 Casharka 2aad Halkaan Ka Dhageyso 
03 Casharka 3aad Halkaan Ka Dhageyso 
04 Casharka 4aad Halkaan Ka Dhageyso 
05 Casharka 5aad Halkaan Ka Dhageyso 
06 Casharka  6aad Halkaan Ka Dhageyso 
07 Casharka 7aad Halkaan Ka Dhageyso
08 Casharka 8aad Halkaan Ka Dhageyso 
09 Casharka 9aad Halkaan Ka Dhageyso 
10 Casharka 10aad Halkaan Ka Dhageyso
11 Casharka 11aad Wuu Maqanyahay
12 Casharka 12aad Wuu Maqanyahay
13 Casharka 13aad Wuu Maqanyahay
14 Casharka 14aad Wuu Maqanyahay
15 Casharka 15aad Wuu Maqanyahay
16 Casharka 16aad Wuu Maqanyahay
17 Casharka 17aad Halkaan Ka Dhageyso 
18 Casharka 18aad Wuu Maqanyahay
19 Casharka 19aad Wuu Maqanyahay
20 Casharka 20aad Wuu Maqanyahay
21 Casharka 21aad Halkaan Ka Dhageyso 
22 Casharka 22aad Halkaan Ka Dhageyso 
23 Casharka 23aad Halkaan Ka Dhageyso 
24 Casharka 24aad Wuu Maqanyahay
25 Casharka 25aad Halkaan Ka Dhageyso 
26 Casharka 26aad Halkaan Ka Dhageyso 
27 Casharka 27aad Halkaan Ka Dhageyso 
28 Casharka 28aad Halkaan Ka Dhageyso 
29 Casharka 29aad Halkaan Ka Dhageyso 
30 Casharka 30aad Halkaan Ka Dhageyso 
31 Casharka 31aad Halkaan Ka Dhageyso 
32 Casharka 32aad Halkaan Ka Dhageyso 
33 Casharka 33aad Halkaan Ka Dhageyso 
34 Casharka 34aad Halkaan Ka Dhageyso