al-nuur-1


 

Tafsiir Qur'aan/Sheikh Saalax

01 Suuratul Naas-Nasri Halkaan Ka Dhageyso
02  Suuratul Kafirun-Fiil Halkaan Ka Dhageyso
03 Suuratul Humaza-Qaarica Halkaan Ka Dhageyso
04 Suuratul Aadiyat-Bayyinah Halkaan Ka Dhageyso
05  Suuratul Qadri-Tiin Halkaan Ka Dhageyso
06  Suuratul-Al-Sharh-Al-Lail Halkaan Ka Dhageyso
07 Suuratul Ash-Shams-Balad Halkaan Ka Dhageyso
08  Suuratul-Fajr Halkaan Ka Dhageyso
09  Suuratul-Ghashia-A'ala Halkaan Ka Dhageyso
10 Suuratul Dhariq-Buruj Halkaan Ka Dhageyso
11  Suuratul Inshiqaq-Al-Mutafifiin Halkaan KaDhageyso
12 Suuratul Mutafifiin-Al-infidhar ?
13  Suuratul At-Takwiir Halkaan Ka Dhageyso 
14  Suuratul Abasa ?
15 Suuratul An-Nazi'at Halkaan Ka Dhageyso 
16  Suuratul An-Naba' Halkaan Ka Dhageyso 
17  Suuratul-Mursalat Halkaan Ka Dhageyso 
18  Suuratul-Insaan Halkaan Ka Dhageyso 
19  Suuratul-Qiyama Halkaan Ka Dhageyso 
20 Suuratul-Mudathir Halkaan Ka Dhageyso 
21  Suuratul Muzamil ?
22 Suuratul Jinni Halkaan Ka Dhageyso 
23  Suuratul Nuuh Halkaan Ka Dhageyso 
24 Suuratul Macaarij ?
25  Suuratul Haaq ?
26  Suuratul Qalam Halkaan Ka Dhageyso 
27  Suuratul Mulki Halkaan Ka Dhageyso 
28  Suuratul Tahreem Halkaan Ka Dhageyso 
29  Suuratul Dhalaq Halkaan Ka Dhageyso 
30  Suuratul Taqabun Halkaan Ka Dhageyso