al-nuur-1


 

Cumdatul Axkaam/Sheikh Saalax 

01  Casharka 1aad  Halkaan Ka Dhageyso
02 Casharka 2aad Halkaan Ka Dhageyso
03 Casharka 3aad Halkaan Ka Dhageyso
04  Casharka 4aad Halkaan Ka Dhageyso
05  Casharka 5aad Halkaan Ka Dhageyso
06  Casharka 6aad  Halkaan Ka Dhageyso
07  Casharka 7aad Halkaan Ka Dhageyso
08 Casharka 8aad Halkaan Ka Dhageyso
09  Casharka 9aad Halkaan Ka Dhageyso
10  Casharka 10aad  Halkaan Ka Dhageyso
11 Casharka 11aad Halkaan Ka Dhageyso 
12 Casharka 12aad Halkaan Ka Dhageyso 
13  Casharka 13aad Halkaan Ka Dhageyso 
14  Casharka 14aad  Halkaan Ka Dhageyso
15  Casharka 15aad Halkaan Ka Dhageyso
16  Casharka 16aad Halkaan Ka Dhageyso 
17  Casharka 17aad Halkaan Ka Dhageyso
18  Casharka 18aad Halkaan Ka Dhageyso
19 Casharka 19aad Halkaan Ka Dhageyso
20 Casharka 20aad Halkaan Ka Dhageyso
21 Casharka 21aad Halkaan Ka Dhageyso
22  Casharka 22aad Halkaan Ka Dhageyso
23  Casharka 23aad Halkaan Ka Dhageyso
24  Casharka 24aad Halkaan Ka Dhageyso