al-nuur-1


 

Safiinatu Salaat/Sheikh Saalax

01 Qeebta 1aad ?
02 Qeebta 2aad Halkaan Ka Dhageyso
03 Qeebta 3aad Halkaan Ka Dhageyso 
04 Qeebta 4aad Halkaan Ka Dhageyso   
05 Qeebta 5aad Halkaan Ka Dhageyso 
06 Qeebta 6aad Halkaan Ka Dhageyso 
07 Qeebta 7aad Halkaan Ka Dhageyso 
08 Qeebta 8aad Halkaan Ka Dhageyso  
09 Qeebta 9aad  Halkaan Ka Dhageyso  
10 Qeebta 10aad Halkaan Ka Dhageyso  
11 Qeebta 11aad Halkaan Ka Dhageyso  
12 Qeebta 12aad Halkaan Ka Dhageyso  
13 Qeebta 13aad Halkaan Ka Dhageyso
14 Qeebta 14aad Halkaan Ka Dhageyso
15 Qeebta 15aad Halkaan Ka Dhageyso
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30