al-nuur-1


 

Tafsiir Qur'aan/Sheikh Saalax

31 Suuratul Munaafiqiin Halkaan Ka Dhageyso  
32 Suuratul Jumu'a-Saf Halkaan Ka Dhageyso 
33 Suuratul Mumtahina  Halkaan Ka Dhageyso  
34 Suuratul Hashri Part 1  Halkaan Ka Dhageyso  
35 Suuratul Hashri Part 2-Mujadilah Part 1  Halkaan Ka Dhageyso 
36 Suuratul Mujadilah Part 2   Halkaan Ka Dhageyso 
37 Suuratul Hadiid Part 1   Halkaan Ka Dhageyso  
38 Suuratul Hadiid Part 2-Waqi'a part 1  Halkaan Ka Dhageyso  
39 Suuratul-Waqi'a part 1  Halkaan Ka Dhageyso 
40 Suuratul Waqi'a part 2 Halkaan Ka Dhageyso 
41 Suuratul-Rahman part 1 Halkaan Ka Dhageyso  
42 Suuratul-Rahman part 2  Halkaan Ka Dhageyso  
43 Suuratul-Qamar Halkaan Ka Dhageyso  
44 Suuratul-Najmi part 1  Halkaan Ka Dhageyso 
45 Suuratul Najmi part 2-Dhuur  Halkaan Ka Dhageyso  
46 Suuratul-Thariyat  Halkaan Ka Dhageyso  
47 Suuratul Qaaf part 1  ?
48 Suuratul Qaaf part 2  ?
49 Suuratul Hujurat part 1  Halkaan Ka Dhageyso 
50 Suuratul Hujurat part 2-Fat-hi part 1  Halkaan Ka Dhageyso  
51 Suuratul- Fat-hi part 2  Halkaan Ka Dhageyso  
52 Suuratul-Muhammad part 1   Halkaan Ka Dhageyso 
53 Suuratul-Muhammad part 2   Halkaan Ka Dhageyso 
54 Suuratul-Ahqaaf part 1  Halkaan Ka Dhageyso 
55 Suuratul Ahqaaf part 2   Halkaan Ka Dhageyso 
56 Suuratul Jathiya part 1  Halkaan Ka Dhageyso 
57 Suratul Jathiya part 2  Halkaan Ka Dhageyso 
58 Suuratul Dukhaan Part 1  Halkaan Ka Dhageyso 
59 Suuratul Dukhaan Part 2  Halkaan Ka Dhageyso  
60 Suuratul Zukhruf Part 1  Halkaan Ka Dhageyso