al-nuur-1


 

Tafsiir Qu'raan/Sheikh Saalax

61 Suuratul Zukhruf Part 1 Halkaan Ka Dhageyso 
62 Suuratul Zukhruf Part 2 Halkaan Ka Dhageyso 
63 Suuratul Zukhruf Part 3 Halkaan Ka Dhageyso 
64 Suuratul Shura Part 1 ?
65 Suuratul Shura Part 2 Halkaan Ka Dhageyso 
66 Suuratul Shura Part 3 Halkaan Ka Dhageyso 
67 Suuratul Fussilat part 1 Halkaan Ka Dhageyso 
68 Suuratul Fussilat part 2 Halkaan Ka Dhageyso 
69 Suuratul Fussilat part 3 Halkaan Ka Dhageyso 
70 Suuratul Qaafir part 1 Halkaan Ka Dhageyso 
71 Suuratul Qaafir part 2 Halkaan Ka Dhageyso 
72 Suuratul Qaafir part 3 Halkaan Ka Dhageyso 
73 Suuratul Qaafir Part 4 Halkaan Ka Dhageyso  
74 Suuratul Qaafir Part 5  Halkaan Ka Dhageyso 
75 Suuratul Zumar Part 1 Halkaan Ka Dhageyso 
76 Suuratul Zumar Part 2 Halkaan Ka Dhageyso  
77 Suuratul Zumar Part 3 Halkaan Ka Dhageyso 
78 Suuratul Zumar Part 4 Halkaan Ka Dhageyso
79 Suuratul Saad Part 1 Halkaan Ka Dhageyso 
80 Suuratul Saad Part 2 Halkaan Ka Dhageyso 
81 Suuratul Saad Part 3 Halkaan Ka Dhageyso 
82 Suuratul As-Saaffat Part 1 Halkaan Ka Dhageyso 
83 Suuratul As-Saaffat Part 2 Halkaan Ka Dhageyso
84 Suuratul As-saaffat Part 3 Halkaan Ka Dhageyso
85 Suuratul As-saaffat Part 4 Halkaan Ka Dhageyso
86 Suuratul Ya-Seen Part 1 Halkaan Ka Dhageyso
87 Suuratul Ya-seen Part 2 Halkaan Ka Dhageyso 
88 Suuratul Ya-Seen Part 3  Halkaan Ka Dhageyso 
89 Suuratul Fatir Part 1 ?
90 Suuratul Fatir part 2 Halkaan Ka Dhageyso